Det helt afgørende, at du forstår hvem Jesus er, og hvad det betyder for dig.

1. Forstå din åndelige situation.
At leve med Jesus består ikke kun af det vi kan se og måle. Det har du måske allerede opdaget. Mange siger der er mere mellem himmelen og jorden, end vi forstår. Måske har du oplevet åndelige ting i dit liv, overnaturlig helbredelse eller noget helt andet, som har overbevist dig om, at der findes en virkelighed, som du ikke kan se. Det er det Bibelen kalder den åndelige verden. I den åndelige verden er der hele tiden en kamp – om dig! Modsat i den verden du kan se, så er den åndelige verden mere enkel. Det er det onde mod det gode. Det er Satan mod Gud.

Gud er hellig og perfekt. Satan er det modsatte.

De dårlige nyheder er, at du ikke kan være sammen med Gud – nu og i evigheden, fordi du gjort noget forkert i dit liv(løjet, stjålet, bagtalt andre osv.) det er det som Bibelen kalder synd.

Og ligesom olie og vand ikke kan blandes, så kan du ikke være sammen med Gud, fordi du har synd i dit liv. Det har alle mennesker og ligegyldigt hvor godt vi prøver at leve, så kan vi ALDRIG leve op til Guds standard.

De gode nyheder er, at Gud elsker dig, og brændende ønsker, at ændre din situation.

2. Tag imod Jesus som frelser
Fordi Gud er retfærdig, så er det nødvendigt, at nogen tager straffen for vores synd – det burde være os selv. Men Gud har bedre planer. Han sendte Jesus til jorden:
– For at dø i dit sted og tage din straf.
– For at genopstå fra døden og vise dig, hvordan du kan leve, som han selv gjorde.

Jesus tog den straf, som du fortjente, da han døde på korset. Derved gav han dig adgang til Gud. Du har nu et valg: Du kan vælge at sige til Gud: “Gud jeg beder dig om, at du må tilgive mig for alle mine synder. Jeg tror på at Jesus tog min synd og straf på korset. Jeg tager imod min frelse fra evig død og adskillelse fra dig. Nu vil jeg leve mit liv for dig, Jesus.”

Eller du kan fortsætte dit liv som du plejer. Det er helt op til dig. Du er et frit menneske, som selv skal tage valget. Men valget og dets konsekvenser er klart.

Når du har taget imod det Jesus har gjort for dig, så er der mange der tror, at det stopper der! Men det er kun begyndelsen. Hvis du stopper her, så går du både glip af alt det spændende også Guds plan for dit liv.

3. Blive døbt med vand.
Bibelen beskriver, at ”Den som tror OG bliver døbt, bliver frelst”.
I Bibelen bliver dåben i vand brugt som handling for at “begrave” det gamle liv med synd, hvorefter man ”opstår” man til et nyt liv med Kristus. Dåben handler altså om at leve et nyt liv, hvor Jesus er Herre i ens liv. Det er altså ikke længere dig, der lever, men Jesus, der lever i dig. Dåben er kraftfuld og vasker vores synder bort, samtidig med, at du over for magter og myndigheder bekender dig til Jesus. Dåben er vigtig og sætter sammen med troen fri!

4. Blive døbt med Helligånden.
Bliv fyldt med Helligånden i dit liv. Helligånden giver dig bla. kraft til at leve dit nye liv med Jesus uden synd. Når du bliver fyldt af Helligånden, kan du erfare en ny frihed, tungetale og evt. andre af Helligåndens gaver. Tungetale er et ”hemmeligt” sprog mellem dig og Gud. Du kan læse om det i Apostlenes Gerninger kap. 8, 10 og 19. Se også Johannesevangeliet kap 7:38-39. Helligånden er Guds gave til enhver, som har omvendt sig fra synd og har overgivet sit liv til Jesus. I Apostlenes Gerninger 19, kan du læse, at de troende fik del i Helligånden (Guds ånd), ved at en anden discipel bad for dem.

5. Lev dit nye liv som Jesu discipel.
Ligegyldigt hvem du er, så har Gud gode og spændende planer for dit liv. Du kan læse om hvordan Jesus levede i Det Nye Testamente i Bibelen. Han er modellen for, hvordan du skal leve. Men det er vigtigt, at du ikke “rejser alene” i din vandring med Gud. Vi har alle brug for et opmuntrende fællesskab, hvor vi kan snakke om hvordan vi gør det. Derfor er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt begynder at komme ind i et fællesskab. Der findes mange forskellige type fællesskaber. Find den der passer dig bedst. Vi vil meget gerne hjælpe dig på vej.
© www.levmedjesus.dk - Sagavej 13 - 4200 Slagelse